China´s President Xi Jinping announced the opening of the Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge

23 Oct, 2018
China´s President Xi Jinping  announced the opening of  the Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge

China´s President Xi Jinping announced the opening of the Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge

23 Oct, 2018