Guangzhou-Shenzhen-HK link opening also good for Macau: tourism chief

27 Aug, 2018
Guangzhou-Shenzhen-HK link opening also good for Macau: tourism chief

Guangzhou-Shenzhen-HK link opening also good for Macau: tourism chief

27 Aug, 2018