Macau receives two giant pandas on Saturday

13 Dec, 2010
Macau receives two giant pandas on Saturday

Macau receives two giant pandas on Saturday

13 Dec, 2010