President Xi Jinping receives Ho Iat Seng in Beijing

11 Sep, 2019
President Xi Jinping receives Ho Iat Seng in Beijing

President Xi Jinping receives Ho Iat Seng in Beijing

11 Sep, 2019